Albert Einstein House, Princeton NJ

आइन्स्टाइनचं घर , प्रिन्स्टन न्यू जर्सी. Albert Einstein House, Princeton NJ
112 Mercer St, Princeton, NJ 08540
आइन्स्टाइन यांचे इथे १९३५ ते १९५५ असे २० वर्षे वास्तव्य होते.

Main Image
einstein House