Pune

Dressed Dog Pune

याला म्हणतात माणसावळणे. नाहीतर बाकीचे ! कपडे न घालता खुशाल बायामाणसांसमोर हिंडतात.

Ganesh Procession

Ganesh Procession.

गणपतीबाप्पा आले! स्थळ - पुणे.

गणपती, स्वागत, रथ, आगमन, पुणे

Ganapati Procession

Ganapati Procession

गणेशाचे शिस्तबध्द खेळ करून स्वागत करणारे पथक, पुणे.

गणपती, खेळ, टिपरी, पथक, रस्ता, मिरवणूक, पुणे, गणेश, स्वागत.