Ganapati Procession

Ganapati Procession

गणेशाचे शिस्तबध्द खेळ करून स्वागत करणारे पथक, पुणे.

गणपती, खेळ, टिपरी, पथक, रस्ता, मिरवणूक, पुणे, गणेश, स्वागत.

Main Image
Ganapati Procession